Detail aktuality


Informace k náběhu provozu Informačního systému datových schránek

Vážení uživatelé systému centrální adresa,

v souvislosti s náběhem provozu Informačního systému datových schránek (dále jen IS DS) od 01.11.2009, bychom Vám chtěli podat tyto základní informace k příjmu informací určených k uveřejnění
v Informačním systému centrální adresy (dále jen CADR). Cílem správce a provozovatele (Česká pošta, s.p.) tohoto informačního systému je v maximální míře vyjít vstříc všem uživatelům tak, aby nebyli zásadním způsobem omezeni ve stávající praxi a zároveň nebyli v konfliktu s legislativními požadavky.
Proto - od termínu 01.11. 2009 můžete beze změn používat všechny stávající komunikační kanály CADR, určené k předávání informací k uveřejnění. Právní výklad tohoto opatření je opřen o skutečnost, že CADR je provozován na základě jiné platné legislativy, která definuje již provozované komunikační kanály tohoto systému a není zde stanovena povinnost tyto kanály IS DS nahrazovat a to především z těchto důvodů:

a) dražebník, zadavatel odesílá dokumenty, jejichž obsah je stanoven právním předpisem (jejich zbytečná konverze by zhoršila stávající efektivitu systému a zvýšila náklady zadavatele na zpracování),
b) komunikace je uskutečňována uvnitř informačního systému veřejné správy - v případě komunikace uvnitř informačního systému veřejné správy nejde o doručování, ale jde o realizaci činnosti v rámci informačního systému centrální adresy,
c) systém uveřejňování má legislativou ČR pevně stanovené termíny a postupy uveřejňovacího procesu, z tohoto hlediska není možné pro tento proces používat datovou schránku dedikovanou České poště, s.p., kde je proces komunikace a zpracování zásilek vázán stanovenou funkcionalitou IS DS pro právnické osoby.

Přes výše uvedené skutečnosti se provozovatel systému rozhodl nad rámec povinností postupně rozšířit stávající provozované komunikační kanály i o možnost podání přes IS DS. Cílem je uspokojit ty uživatele, kteří se rozhodnou tento kanál integrovat do svých systémů zpracovávající veřejné dražby, veřejné zakázky atd. Specifická datová schránka pro uveřejňovací systém bude zrealizována dodatečně - a to na základě samostatné žádosti na MV ČR k zprovoznění datové schránky, jejíž funkce nebude omezena limitem kategorie právnické osoby provozovatele. Tato datová schránka bude pak určená pro případný příjem informací určených k uveřejnění v příslušném uveřejňovacím systému. I v případě využití tohoto dalšího komunikačního kanálu bude zadavatel povinen dodržet stanovené termíny, formáty a standardy vázané na proces uveřejňování v CADR. Nabídka rozšíření komunikace CADR prostřednictvím specifické datové schránky však vyžaduje úpravy provozovaného systému, které provozovatel bude realizovat v nejbližším možném termínu. Termín zprovoznění, specifický název datové schránky, konkrétní podmínky provozu
a další potřebné informace Vám budou v předstihu podány na stránkách CADR.

Správce a provozovatel centrální adresy
30.09.2009Aktuální  

Archiv aktualit:   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009  

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 15.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000- Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.