Detail dražebníka

Ekonomický subjekt

IČO: 47454563
Obchodní jméno: Zeus - Pardubice, s.r.o.
Právní forma: právnická osoba
Finanční úřad: nezadáno
Datum vzniku: 19.06.2000

Adresa a místo podnikání

Ulice a číslo: Vítězné náměstí 576/1
Obec: Praha
Psč: 16000
www odkaz: nezadáno

Registrace

Živnostenský úřad: Městská část Praha 6
Předmět podnikání - popis textem
Dle Mag.m.Pardubic-KL čj. OŽÚ/U18970/2007/Ruz z 1.12.07 př.podn."Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných".Dle MČ P-3-Výpisu z ŽR čj. UMCP3/6922/2009/Jan/2 z15.6.09 změna sídla a názvu sp.(pův.: ZEUS, spol.s r.o.).Dle MČ P-3 č.j.UMCP3/9281/2010/Mik/1 ke dni 26.4.10 zm.názvu sp.(pův.:FINESKO Real, s.r.o.).Dle Usnesení z OR z 15.6.11 změna sídla spol.a výmaz "v likvidaci".Dle Rozhodnutí MČ Praha 6 č.j. MCP6 032670/2012 ke dni 15.5.12 pozastavení prov. živn.
Celkem dražeb: 56
Celkový finanční objem dosažený vydražením: 173 931 500 Kč
Opakovaných: 0 Dobrovolných: 55 Nedobrovolných: 1
S protokolem o provedené dražbě: 40 Ostatní informace: 0
Bez protokolu o provedené dražbě: 11 Číslo účtu nepředaných výtěžků: 0
Upuštění od dražby: 6 Zmaření dražby: 0 Neplatné dražby: 0
Datum zadání do systému:

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2020 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.