Detail dražebníka

Ekonomický subjekt

IČO: 25936751
Obchodní jméno: PENTEX GROUP s.r.o.
Právní forma: právnická osoba
Finanční úřad: nezadáno
Datum vzniku: 24.01.2001

Adresa a místo podnikání

Ulice a číslo: Vítězné náměstí 576/1
Obec: Praha
Psč: 16000
www odkaz: nezadáno

Registrace

Živnostenský úřad: Městská část Praha 6
Předmět podnikání - popis textem
Provádění veřejných dražeb. Dle KL čj. OŽÚ/U18968/2007/Ruz ze dne 21.12.2007 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle Výpisu z ŽR MČ Praha 3 čj. UMCP3/555/2010/Cis/2 změna sídla a názvu spol. (pův.název: Agentura ZEUS s.r.o.).Dle Usnesení z OR ze dne 24.11.2011 změna názvu a sídla spol. (předchozí název: FINESKO Servis, s.r.o.). Dle Rozhodnutí MČ Praha 6 č.j. MCP6 032679/2012 ke dni 15.5.2012 pozastavení prov. živnosti.
Celkem dražeb: 46
Celkový finanční objem dosažený vydražením: 31 175 250 Kč
Opakovaných: 0 Dobrovolných: 46 Nedobrovolných: 0
S protokolem o provedené dražbě: 32 Ostatní informace: 0
Bez protokolu o provedené dražbě: 15 Číslo účtu nepředaných výtěžků: 0
Upuštění od dražby: 0 Zmaření dražby: 0 Neplatné dražby: 0
Datum zadání do systému:

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2020 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.