Detail dražebníka

Ekonomický subjekt

IČO: 70187321
Obchodní jméno: Lenka Báčová
Právní forma: fyzická osoba
Finanční úřad: nezadáno
Datum vzniku: 22.04.2003

Adresa a místo podnikání

Ulice a číslo: 5. května 848/14
Obec: Svitavy
Psč: 56802
www odkaz: nezadáno

Registrace

Živnostenský úřad: Městský úřad Svitavy
Předmět podnikání - popis textem
Provádění veřejných dražeb. Přeruš.ŽO:16.8.2004-06 - MěÚ Svitavy č.j. OOŽÚ/04/K-155/kej. Dle MěÚ Svitavy čj.69994-06/OOŽÚ-2469/kej přeruš. ŽO:13.11.06 - 08. Dle KL čj.33226-07/OOŽÚ-1538-2007/kej předm.podn. "Provádění veřejných dražeb a)dobrovolných". Dle Výpisu z ŽR čj. 65164-09/OOŽÚ-2460-2009/kej ze dne 17.12.09 změna sídla podnikatele. Dle ozn. MěÚ Svitavy ze dne 12.3.14 přerušeno prov. živn. od 11.3.14 do 31.12.2099.
Povoleno provádění dobrovolných veřejných dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb.
Celkem dražeb: 0
Celkový finanční objem dosažený vydražením:  Kč
Opakovaných: 0 Dobrovolných: 0 Nedobrovolných: 0
S protokolem o provedené dražbě: 0 Ostatní informace: 0
Bez protokolu o provedené dražbě: 0 Číslo účtu nepředaných výtěžků: 0
Upuštění od dražby: 0 Zmaření dražby: 0 Neplatné dražby: 0
Datum zadání do systému:

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2021 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.