Zveřejnění nabídky - prodej-koupě - od 27.07.2020 do 02.08.2020

Počet odpovídajících inzerátů: 13
Nabídka 10964299
Zadavatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Název nabídky: nepotřebný majetek areál Barbora
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 31.07.2020
Předmět nabídky: Ostatní budovy, plochy - VĚCI NEMOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964306
Zadavatel: Státní plavební správa
Název nabídky: Prodej majetku
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 31.07.2020
Předmět nabídky: Soubory věcí movitých - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964307
Zadavatel: Státní úřad inspekce práce
Název nabídky: Prodej osobního automobilu
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 31.07.2020
Předmět nabídky: Dopravní prostředky - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964294
Zadavatel: GAUTE, a.s.
Název nabídky: Elektronické aukce, výběrová řízení a dražby probíhající na serveru www.verejnedrazby.cz
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.07.2020
Předmět nabídky: Soubory věcí nemovitých - VĚCI NEMOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964279
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název nabídky: Oznámení o výběrovém řízení č. 3/ŘSD/2020/12210/mk-1.kolo, na zajištění zájemce o koupi Nákladní automobil IVECO CTS 3038
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.07.2020
Předmět nabídky: Dopravní prostředky - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964280
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název nabídky: Oznámení o výběrovém řízení č. 2/ŘSD/2020/12210/mk-1.kolo, na zajištění zájemce o koupi Nákladní automobil AVIA 75N valník
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.07.2020
Předmět nabídky: Dopravní prostředky - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964281
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název nabídky: Oznámení o výběrovém řízení č. 1/ŘSD/2020/12210/mk-1.kolo, na zajištění zájemce o koupi Nákladní automobil LIAZ 29.33SD
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.07.2020
Předmět nabídky: Dopravní prostředky - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964282
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název nabídky: Oznámení o výběrovém řízení č. 4/ŘSD/2020/12210/mk-1.kolo, na zajištění zájemce o koupi Nákladní automobil AVIA A31
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.07.2020
Předmět nabídky: Dopravní prostředky - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964283
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Název nabídky: Oznámení o výběrovém řízení č. 5/ŘSD/2020/12210/mk-1.kolo, na zajištění zájemce o koupi Nákladní automobil VW LT 35
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.07.2020
Předmět nabídky: Dopravní prostředky - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964288
Zadavatel: Český metrologický institut
Název nabídky: Nabídka nepotřebného majetku ČMI
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.07.2020
Předmět nabídky: Soubory věcí movitých - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964289
Zadavatel: Český metrologický institut
Název nabídky: Nabídka nepotřebného majetku ČMI
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.07.2020
Předmět nabídky: Jiné movité věci - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964271
Zadavatel: Státní úřad inspekce práce
Název nabídky: Nabídka odprodeje nepotřebného movitého majetku státu
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 28.07.2020
Předmět nabídky: Jiné movité věci - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964275
Zadavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název nabídky: k.ú. Stodůlky, id.1/2 bytové jednotky č. 2030/60 vč. podílů na budově č.p. 2030 a pozemku parc.č. 2131/109, ul. Sezemínská 5, Praha 5
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 28.07.2020
Předmět nabídky: Byty - VĚCI NEMOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2021 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.