Zveřejnění nabídky - prodej-koupě - od 29.06.2020 do 05.07.2020

Počet odpovídajících inzerátů: 5
Nabídka 10964151
Zadavatel: GAUTE, a.s.
Název nabídky: Elektronické aukce, výběrová řízení a dražby probíhající na serveru www.verejnedrazby.cz
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 01.07.2020
Předmět nabídky: Soubor věcí movitých a nemovitých - VĚCI MOVITÉ A NEMOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964142
Zadavatel: Mgr. Monika Cihelková, insolvenční správkyně
Název nabídky: Prodej movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka UPL TELECOM, s.r.o.
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 01.07.2020
Předmět nabídky: Přístroje a zařízení - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964138
Zadavatel: ČR - Krajský soud v Ostravě
Název nabídky: Prodej osobního automobilu
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 30.06.2020
Předmět nabídky: Dopravní prostředky - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964136
Zadavatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Název nabídky: k.ú. Záběhlice, prodej DP v BD NADĚJE, včetně nájmu bytu č. 7, Praha 10, Sněženková 19
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.06.2020
Předmět nabídky: Byty - VĚCI NEMOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 
Nabídka 10964137
Zadavatel: insolvence JP v.o.s. insolvenční správce dlužníka NETSCH s.r.o.
Název nabídky: Postoupení pohledávek v insolvenčním řízení
Aktuální: Ne Datum zveřejnění: 29.06.2020
Předmět nabídky: Pohledávky, dluhopisy, zástavní práva, směnky, cenné papíry, podílové listy - VĚCI MOVITÉ
Kategorie nabídky: Prodej-koupě Druh nabídky: Prodej
 

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2021 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.