Statistiky dražeb - Dražebníci ze zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Celkové počty za vybrané období

Celkový počet dražeb: 221
Dražby dobrovolné: 193
Z toho dražeb elektronických: 116
Dražby nedobrovolné: 28
Z toho dražeb elektronických: 21
Dražby opakované: 38
Upuštění od dražby: 23
Zmařené dražby: 1
Neplatné dražby: 0
Dražby s nemovitostmi: 207
Dražby s movitým majetkem: 14
Nespecifikované dražby: 0

Nedobrovolné dražby:
    Součet odhadních cen předmětů dražeb: 93 237 000 Kč
    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 13 571 000 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením: 13 330 000 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 13 330 000 Kč
 
Dobrovolné dražby:
    Součet odhadních cen předmětů dražeb: 378 493 288 Kč
    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 45 257 998 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením: 53 871 000 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 53 871 000 Kč

Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku: 471 730 288 Kč
Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 58 828 998 Kč
Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku: 67 201 000 Kč
Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku (dražba nebyla zmařená): 67 201 000 Kč
 

Informace o dražbách za rok:   Od:   (dd.mm) Do:   (dd.mm)
 
     


Pořadí dražebníků podle celkového finančního objemu dosaženého vydražením majetku v zadaném roce:
P.č. Název subjektu IČO Subjektu Celkový finanční objem dosažený vydražením majetku
1 Vesta realitní kancelář, s.r.o. 28735013 21 920 000 Kč
2 PROKONZULTA, a. s. 26307367 13 347 000 Kč
3 REXIM REALITY s.r.o. 49245031 8 670 000 Kč
4 Oportys a.s. 29213177 4 680 000 Kč
5 Auction Gallery s.r.o. 24843296 4 530 000 Kč
6 Dražbyprost s.r.o. 28741552 3 756 000 Kč
7 Dražební společnost MORAVA s.r.o. 26275953 2 659 000 Kč
8 OK dražebník a.s. 03634507 1 914 000 Kč
9 BONA ELECTA s.r.o. 27792609 1 830 000 Kč
10 Dražby.net s.r.o. 48396389 1 705 000 Kč
11 Radek Zahradník 72987596 1 180 000 Kč
12 Agentura BERM, s.r.o. 25191292 1 010 000 Kč

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2020 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.