Statistiky dražeb - Ostatní subjekty

Celkové počty za vybrané období

Celkový počet dražeb: 60
Dražby dobrovolné: 47
Z toho dražeb elektronických: 32
Dražby nedobrovolné: 13
Z toho dražeb elektronických: 7
Dražby opakované: 4
Upuštění od dražby: 1
Zmařené dražby: 0
Neplatné dražby: 0
Dražby s nemovitostmi: 15
Dražby s movitým majetkem: 45
Nespecifikované dražby: 0

Nedobrovolné dražby:
    Součet odhadních cen předmětů dražeb: 71 724 259 Kč
    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 67 699 080 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením: 44 121 005 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 44 121 005 Kč
 
Dobrovolné dražby:
    Součet odhadních cen předmětů dražeb: 323 747 119 Kč
    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 3 989 847 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením: 2 801 776 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 2 801 776 Kč

Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku: 395 471 378 Kč
Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 71 688 927 Kč
Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku: 46 922 781 Kč
Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku (dražba nebyla zmařená): 46 922 781 Kč
 

Informace o dražbách za rok:   Od:   (dd.mm) Do:   (dd.mm)
 
     


Pořadí dražebníků podle celkového finančního objemu dosaženého vydražením majetku v zadaném roce:
P.č. Název subjektu IČO Subjektu Celkový finanční objem dosažený vydražením majetku
1 CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 27758419 42 292 781 Kč
2 Capital Markets, o. c. p., a. s. 36853054 3 000 000 Kč
3 Roklen360 a.s. 60732075 1 630 000 Kč

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON Atesty IS CADR  
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2019 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.