Statistiky dražeb - Ostatní subjekty

Celkové počty za vybrané období

Celkový počet dražeb: 29
Dražby dobrovolné: 27
Z toho dražeb elektronických: 17
Dražby nedobrovolné: 2
Z toho dražeb elektronických: 0
Dražby opakované: 4
Upuštění od dražby: 3
Zmařené dražby: 0
Neplatné dražby: 0
Dražby s nemovitostmi: 8
Dražby s movitým majetkem: 21
Nespecifikované dražby: 0

Nedobrovolné dražby:
    Součet odhadních cen předmětů dražeb: 1 315 754 Kč
    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 0 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením: 0 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 0 Kč
 
Dobrovolné dražby:
    Součet odhadních cen předmětů dražeb: 12 852 262 Kč
    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 0 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením: 0 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 0 Kč

Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku: 14 168 016 Kč
Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 0 Kč
Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku: 0 Kč
Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku (dražba nebyla zmařená): 0 Kč
 

Informace o dražbách za rok:   Od:   (dd.mm) Do:   (dd.mm)
 
     


Pořadí dražebníků podle celkového finančního objemu dosaženého vydražením majetku v zadaném roce:
P.č. Název subjektu IČO Subjektu Celkový finanční objem dosažený vydražením majetku

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000-2020 Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.