Statistiky dražeb - Ostatní subjekty

Celkové počty za vybrané období

Celkový počet dražeb: 21
Dražby dobrovolné: 21
Z toho dražeb elektronických: 17
Dražby nedobrovolné: 0
Z toho dražeb elektronických: 0
Dražby opakované: 2
Upuštění od dražby: 0
Zmařené dražby: 0
Neplatné dražby: 0
Dražby s nemovitostmi: 7
Dražby s movitým majetkem: 14
Nespecifikované dražby: 0

Nedobrovolné dražby:
    Součet odhadních cen předmětů dražeb: 0 Kč
    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 0 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením: 0 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 0 Kč
 
Dobrovolné dražby:
    Součet odhadních cen předmětů dražeb: 67 562 990 Kč
    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 250 990 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením: 199 000 Kč
    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 199 000 Kč

Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku: 67 562 990 Kč
Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 250 990 Kč
Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku: 199 000 Kč
Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku (dražba nebyla zmařená): 199 000 Kč
 

Informace o dražbách za rok:   Od:   (dd.mm) Do:   (dd.mm)
 
     


Pořadí dražebníků podle celkového finančního objemu dosaženého vydražením majetku v zadaném roce:
P.č. Název subjektu IČO Subjektu Celkový finanční objem dosažený vydražením majetku
1 Roklen360 a.s. 60732075 193 000 Kč
2 Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor 62885995 6 000 Kč

Kontakty

Operátor centrální adresy
(v pracovních dnech od: 08.00 - 16.00 hod.)

  • Tel: 954 406 285
  • Datová schránka ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informace

Ke stažení

Ostatní

Odkazy

Provozní řád Formuláře objednávek Převody majetku státu ARES
Obchodní podmínky SW Adobe Acrobat Reader Často kladené dotazy LEGISLATIVA
Ceník SW CADR-PCJ VD Certifikace IS CADR Jiné
Zastavená zveřejnění SW CADR-PCJ ON    
Usnesení vlády      
O aplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000- Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.