Formulář pro celní řízení

Zadejte číslo zásilky, u které chcete vyplnit formulář
pro celní řízení

 
 
 

Poskytnu České poště pravdivé informace o zásilce a zmocním ji k nepřímému zastoupení v celním řízení


Zásilka bude vrácena zpět odesílateli. V případě dispozice odesílatele Nevracet (Abandonné) bude zásilka úředně zničena. Adresátovi nejsou účtovány žádné poplatky.


Na zásilku je třeba podat celní prohlášení u celní správy ve lhůtě, která je uvedena v Oznámení o příchodu zásilky. Jinak bude zásilka vrácena zpět odesílateli. V případě označení zásilky Nevracet (Abandonné) bude zásilka úředně zničena

 
Příjemce

Zkontrolujte a případně doplňte údaje o příjemci

Níže uvedené adresní údaje byly převzaty ze zásilky


Zboží dovážíte příležitostně a slouží vám nebo vaší rodině výhradně k osobnímu použití. Povaha a ani množství zboží nesvědčí o obchodním záměru.


Zboží dovážíte jako právnická nebo podnikající fyzická (OSVČ) osoba v rámci podnikatelské činnosti, obchodního účelu nebo majetku firmy.

 
 
 
 
 
 
 
Nápověda...
Nápověda...
 
 
 
Odesílatel

Pokud znáte údaje o odesílateli zásilky, doplňte prosím

 
 
 
 
 
IOSS jednoznačně určuje prodejce. Číslo obvykle bývá na objednávce nebo faktuře. Pokud ho nenajdete, nevyplňujte.
 
Kategorie

Do jaké kategorie spadá obsah zásilky?


Zboží v zásilce jste od někoho nakoupili např. od e-shopu a zaplatili za něj.


Za zboží v zásilce jste nic neplatili, odesílá ho soukromá osoba pro Vaše osobní použití.


Zásilka obsahuje zboží, které bylo vyvezeno do zahraničí a ve lhůtě 3 let se vrací ve stejném stavu zpět.


Zásilka obsahuje Vaše osobní věci, které jste využili v zahraničí a teď si je posíláte do ČR např. při stěhování.

Obsah zásilky

Doplňte údaje o obsahu zásilky. Předvyplněné údaje jsme přijali ze zahraničí, zkontrolujte je prosím.

Kde najdu údaje o mém zboží?

Název zboží
Zkopírujte například z objednávky
Příklad: Soft Clear Glitter Case
Redmi Pro Max Cover For Xiaomi Mi A2
Popis zboží*
Co nejpřesněji popište o jaké zboží se jedná
Příklad: Obal na mobilní telefon
Materiál*
Z jakého materiálu je zboží?
Příklad : Plast
HS kód
Přiřaďte ke zboží HS kód, který určí kategorii zboží
Příklad: 3925 56
Množství Celková částka v měně

Ostatní náklady

Platili jste při nákupu poštovné nebo pojištění?

Přílohy

Nahrajte veškeré dokumenty související s nákupem zboží v zásilce.

Pro správný výpočet celních poplatků je nutné doložit objednávku, fakturu, příp. potvrzení o platbě.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PříjemceOdesílatel
Název firmy:Nevyplněno
Ulice a číslo domu:Nevyplněno
Obec:Nevyplněno
PSČ:Nevyplněno
Telefon:Nevyplněno
E-mail:Nevyplněno
Název odesílatele:Nevyplněno
Ulice a číslo domu:Nevyplněno
Obec:Nevyplněno
PSČ:Nevyplněno
Stát:Nevyplněno
IOSS:Nevyplněno

Položky

Název zboží
Popis zboží
Materiál
HS kód
Množství
Celková částka v měně

Drogy Bílý prášek Kokain COC001 1 25000000
Nevyplněno Nevyplněno Nevyplněno Nevyplněno Nevyplněno Nevyplněno
Budu je nosit šaty na ramínka z druhé ruky bavlna, polyester 6309000000 1 160

Kategorie:
Celková částka za zboží:0
Poštovné:Nevyplněno
Pojištění:Nevyplněno
Přílohy:

Úspěšně odesláno, děkujeme

Rekapitulaci údajů pro zásilku jsme Vám poslali na e-mail

Jaký bude další postup?

Až dorazí Vaše zásilka ze zahraničí do ČR, předáme celnímu úřadu celní prohlášení vyplněné na základě Vašich údajů.

Po příchodu celní úřad zásilku zkontroluje a vyměří celní dluh (clo, DPH)

O výši celního dluhu Vás budeme informovat. Zaplatíte ho při převzetí zásilky

Na základě Vašeho odmítnutí bude zásilka vrácena zpět odesílateli

V případě dispozice odesílatele Nevracet(Abondonné) bude zásilka úředně zničena. Příjemci nejsou účtovány žádné poplatky.

Jakmile podáte na zásilku celní prohlášení v aplikaci celní správy, Česká pošta obdrží elektronickou zprávu. Celnímu úřadu oznámíme předložení zásilky.

Po spárování celního prohlášení s evidencí pošty obdržíte výzvu k platbě DPH. Informace k platbě obdržíte od celního úřadu e-mailem a po úhradě obdržíte potvrzení o zaplacení.

Česká pošta Vaší zásilku vypraví na Vaši adresu.

V případě, že celní prohlášení nebude podáno ve lhůtě, která je uvedena v Oznámení o příchodu zásilky, bude zásilka vrácena zpět odesílateli. V případě označení zásilky Nevracet (Abandonné) bude zásilka úředně zničena.Příjemci nejsou účtovány žádné poplatky.


Pokud máte jakýkoliv dotaz, rádi Vám poradíme na zákaznické lince 210 123 456

Toto okno můžete zavřít

Omlouváme se, ale příjem dat přes webový formulář je dočasně zastaven. Akci opakujte prosím po několika minutách.