eShop filatelie a dálničních kupónů

Nákupní košík je prázdný

Košík

Vánoční svátky - Žlutický kancionál

Katalogové číslo 0664
Datum vydání 10.11.2010
Nominální hodnota 10,00 Kč
Tiskové listy á 50 ks známek
Rozměr obrázku 40 x 23 mm
Výtvarný návrh Fabián Puléř, Zdeněk Ziegler
Rytina Bedřich Housa
Dostupnost skladem
Ks

Námět známky

Na známce je vyobrazen zpěvník písní, určený pro křesťanské bohoslužby - Žlutický kancionál. Žlutický kancionál z roku 1558 je vzácný renesanční pergamenový foliant (63 x 40 x 16 cm, hmotnost 28 kg) obsahující na 471 foliích české utrakvistické liturgické texty ke mši svaté i další zpěvy s notami a pozoruhodnou malířskou výzdobou. Kancionál dala pořídit městská obec žlutická pro literátské bratrstvo značným nákladem 283 kop grošů míšeňských, k nimž vrchnost přispěla 23 kopami. Majitel písmomalířské dílny v Praze Jan Táborský z Klokotské Hory, kde dílo vzniklo, ocenil její velkorysost, když veršoval: "Žlutičtí měšťané rozumným (tj. českým) dali jazykem nákladné sobě dělati knihy, tyto psáti, chtíce z nich zpívati". Písmo (česká bastarda) a notace pochází z ruky Vavřince Bílého. Iluminace jsou dílem významného malíře Fabiány Puléře z Ústí nad Labem. Zejména 16 miniatur v iniciále a arabesky jsou vysoce hodnoceny. Nechybí znaky Žlutic a jednotlivých donátorů a cechů, výjevy ze Starého a Nového zákona i ze života měšťanů (posvícení, porážka vola, nedělní odpočinek) ani vyobrazení osobností českých dějin sv. Václava, Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského (tyto dva byly v 17. století poničeny) i samotných donátorů z řad měšťanů a nižších šlechticů ve městci v okolí žijících. Je uložen v Památníku národního písemnictví v Praze. Do roku 1977 byl umístěn v Městském muzeu, kde je nyní umístěna jeho faksimile.

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je použita kresba ze zpěvníku, na které jsou vyobrazeni klečící muž a žena se sepjatými dlaněmi. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černé.

Způsob tisku

plnobarevný ofset


Zpět Tisk