eShop filatelie a dálničních kupónů

Nákupní košík je prázdný

Košík

sešitek Les Království - A

Katalogové číslo ZSL62
Datum vydání 6.3.2019
Nominální hodnota 208,00 Kč
Tiskové listy 8 známek
Rozměr obrázku 40 x 23 mm
Výtvarný návrh Adolf Absolon
Dostupnost není skladem

Námět známky

téměř celá přehradní zeď přehradní nádrže Les Království

Podnětem pro výstavbu přehrad na horním toku Labe byla katastrofální povodeň v červenci 1897. Teprve však zemským zákonem z roku 1903 byl dán podklad pro zahájení soustavné regulace toku. Podrobný projekt přehrady Les Království na Labi vypracovalo Technické oddělení pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady Ing. Josefa Plicky. V roce 1909 byla stavební část vodního díla zadána. Samotná stavba proběhla v letech 1910–1919. Prodloužení doby značně ovlivnila 1. světová válka. V letech 1920–1923 byla na pravém břehu pod hrází postavena průběžná vodní elektrárna. Pro vypouštění vody z nádrže slouží pět spodních výpustí. Hrázová spodní výpust, situovaná při levém úbočí, je na vtoku hrazena ocelovou tabulí a na výtoku segmentovým uzávěrem. V šachtě do levého obtokového tunelu jsou umístěny tři spodní výpusti, každá z nich je hrazena dvojicí šoupátkových uzávěrů. V šachtě do pravého tunelu, která je pod domkem hrázného, je umístěna jedna výpust s nožovým šoupátkem a klapkovým a segmentovým uzávěrem. Nehrazený korunový přeliv ve středu hráze má pět polí. Dva šachtové přelivy jsou umístěny symetricky k ose hráze. Levý je umístěn asi 80 metrů a pravý asi 150 metrů nad hrází. Odpady od jednotlivých šachtových přelivů jsou navázány na levý a pravý obtokový tunel, oba ústí do koryta pod hrází. Pod jejich vyústěním je vyrovnávací jez obloukovitého tvaru se šesti odlehčovacími otvory pro tlumení proudu při velkých vodách.

Námět kuponů: jednotlivé šoupátkové věže

Popis produktu

Příležitostný známkový sešitek speciální se vyrábí z malého tiskového listu speciálně tištěného k tomuto účelu, obsahuje 8 známek a 4 kupóny. Je vlepený dovnitř kartonového obalu známkového sešitku.

Způsob tisku

Ofset


Zpět Tisk