eShop filatelie a dálničních kupónů

Nákupní košík je prázdný

Košík

Arcibiskupství pražské - Brandl Petr

Katalogové číslo 1075
Datum vydání 13.5.2020
Nominální hodnota 30,00 Kč
Tiskové listy á 4 ks známek v nákladu 64 000 ks
Rozměr obrázku 40 x 50 mm mm
Dostupnost skladem
Ks

Námět známky

dílo malíře Petra Brandla ze sbírek Arcibiskupství pražského. Na obrazu je František Ferdinand hrabě Khünburg, arcibiskup pražský. Do úřadu pražského arcibiskupa byl císařem nominován 14. dubna 1710. Založil řád celestinek, založil řád sester alžbětinek a připravoval a dovršil blahořečení i svatořečení Jana Nepomuckého.

Dne 30. dubna 1344 povýšil papež Kliment VI. bulou pražské biskupství založené v roce 973 na arcibiskupství. Sídlem arcibiskupa je Praha. Sídelním kostelem je katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Pražská arcidiecéze je nejstarší existující diecézí v České republice a metropolitní arcidiecézí České církevní provincie, k níž mimo ni náleží ještě diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Arcibiskup pražský je zároveň primasem, formální hlavou katolické církve v České republice.

Petr Brandl (24. října 1668 – 24. září 1735) byl synem rodičů původem ze selského prostředí. Jeho otec byl německý krejčí Michal Brandl, matka Alžběta z české rolnické rodiny z Přestanic. Vzdělání získal na jezuitském gymnáziu u sv. Mikuláše na Malé Straně. Posléze se u Kristiána Schrödera vyučil malířem. Rané období jeho tvorby je poplatné běžným dobovým přístupem k barokní malbě. Bravurně zvládá práci se světlem, využívá také metodu šerosvitu. Věnuje se převážně malbě náboženských témat, ale významně je v jeho práci zastoupena i portrétní tvorba a nevyhýbá se i profánním motivům. Objednavateli jeho děl byly velké klášterní domy, např. benediktini, cisterciáci nebo karmelitáni a významné šlechtické rody.

Způsob tisku

ofset, Tiskárna Hradištko, s.r.o.


Zpět Tisk