12.2 Nové podání

> Obyčejné psaní > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

4
Obrázek: Nové podání

4
Obrázek: Výběr produktu

Tabulka Nové podání
Přednastavené údaje:

Údaje, které se zadávají:

Tlačítka