12.5 Uzavření podání

> Obyčejné psaní > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Po uzavření podání je vygenerováno pořadové číslo Evidenčního lístku a zobrazeno u daného podání – platí pro podání založené pro typ produktu Evidenční lístek poštovného. Zásilky z uzavřených podání lze prohlížet kliknutím na tlačítko „Vstup do podání“.

6
Obrázek: Seznam podání s poř. č. Evidenčního lístku