12.6 Evidenční lístek poštovného a Dekádní výkaz poštovného

> Obyčejné psaní > Seznam podání > Evidenční lístek poštovného

Toto tlačítko umožňuje provést vytištění Evidenčního lístku poštovného obyčejných psaní pouze k uzavřenému podání založenému pro typ produktu „Evidenční lístek poštovného“. Je generován periodicky – číselná řada od 1 do 50 dle počtu uzavřených podání. Ke každému uzavřenému podání mohou být vygenerovány pouze dva Evidenční lístky poštovného – tzn. např. s pořadovými čísly 1 a 2 ve dvou vyhotoveních. Po kliknutí na tlačítko Evidenční lístek poštovného se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

7
Obrázek: Stažení souboru

8
Obrázek: Evidenční lístek poštovného – první část

9
Obrázek: Evidenční lístek poštovného – poslední část

9
Obrázek: Evidenční lístek poštovného – podání se Zákaznickou kartou

Pozn. Úhrn ceníkového výplatného je uváděn za každý evidenční lístek zvlášť.

Dekádní výkaz poštovného je formulář, sloužící k souhrnu veškerých odeslaných Evidenčních lístků za dekádu (10 dní) a vyčíslení ceny za poštovní služby. Tiskopis Dekádní výkaz poštovného lze stáhnout na adrese:
http://www.ceskaposta.cz/assets/nastroje/vykaz_postovneho.pdf ve formátu pdf, případně editovatelný ve formátu xls na adrese: http://www.ceskaposta.cz/assets/nastroje/vykaz_postovneho.xls

10
Obrázek: Dekádní výkaz poštovného