12.7.1 Formát datového souboru

Č. Popis pole Velikost Význam pole
1 Typ produktu 2 Identifikace produktu OLZ (povinný údaj)
2 ISO kód země 2 ISO kód země, pro vnitrostátní zásilky CZ nebo prázdný, pro mezinárodní zásilky kód země určení
3 Hmotnost do 12 Hmotnostní pásmo do
Formát (8.3) „xxxxxxxx.xxx“ je uvedeno v kg
4 Služby 30 Dle ceníku (např. u OLZ do zahraničí, které jsou přepravovány prioritně se uvádí služba 9-prioritně, pro vnitrostátní zásilky je možno zvolit doplňkovou službu 1K - ekonomicky)
5 Kusy 5 Počet kusů (povinný údaj)
6 Zóna 2 Zóna cenového pásma (nepovinný údaj)
Uvádí se při podání Firemního psaní.

Poznámka: Pro import Obyčejných psaní a Firemních psaní je struktura datového souboru totožná.

Číselník produktů

Ident Název produktu
LZ Obyčejná listovní zásilka
LS Obyčejná listovní zásilka standard
LM Obyčejná listovní zásilky mezinárodní