12.7 Import dat pro klienty s platební metodou „Úhrada cen – bezhotovostní Kredit“

V menu Obyčejné psaní je nově umožněno, pro klienty s platební metodou „Úhrada cen – bezhotovostní Kredit“, do podání data importovat ve formátu CSV a TXT. V případě importu těchto zásilek není možno využít vlastní konfiguraci.

Pokud je seznam podání prázdný je seznam souborů prázdný bez možnosti importu souboru. Pokud je založeno podání je možno provádět import. Tzn., uživatel musí v pro import vždy nejprve založit podání.

11
Obrázek: Seznam souborů pro podání

Pro import souboru se zásilkami klikněte na tlačítko Procházet . Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Pro import souboru kliknete na tlačítko Import CSV nebo Import TXT . Naimportované údaje lze dále editovat pomocí ručního vstupu.

12
Obrázek: seznam souborů

Počet souborů na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka:

Číselník chyb vyskytujících se v importovaných „OLZ“ souborech

Přijato ke zpracování Popis Chyby
Ne chybná identifikace produktu
Ne chybný ISO kód země
Ne neuvedena hmotnost
Ne hmotnost mimo povolený rozsah
Ne počet kusů mimo povolený rozsah
Ne neuvedena zóna
Ne hmotnost není číslo
Ne počet kusů není číslo
Ne chybná zóna

12.7.1 Formát datového souboru

Č. Popis pole Velikost Význam pole
1 Typ produktu 2 Identifikace produktu OLZ (povinný údaj)
2 ISO kód země 2 ISO kód země, pro vnitrostátní zásilky CZ nebo prázdný, pro mezinárodní zásilky kód země určení
3 Hmotnost do 12 Hmotnostní pásmo do
Formát (8.3) „xxxxxxxx.xxx“ je uvedeno v kg
4 Služby 30 Dle ceníku (např. u OLZ do zahraničí je dopl. služba 9 prioritně doplněná automaticky, pro vnitrostátní zásilky je možno zvolit doplňkovou službu 1K - ekonomicky)
5 Kusy 5 Počet kusů (povinný údaj)
6 Zóna 2 Zóna cenového pásma (nepovinný údaj)
Uvádí se při podání Firemního psaní.

Poznámka: Pro import Obyčejných psaní a Firemních psaní je struktura datového souboru totožná.

Číselník produktů

Ident Název produktu
LZ Obyčejná listovní zásilka
LS Obyčejná listovní zásilka standard
LM Obyčejná listovní zásilky mezinárodní