13.1 Seznam podání

> Firemní psaní > Ruční vstup

Volba „Ruční vstup“ je určena pro pořizování firemních psaní. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

2
Obrázek: Seznam podání

Pokud je založeno podání zobrazí se v seznamu podání:

3
Obrázek: Seznam podání

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání
V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka