13.3 Pořizování firemních psaní

Kliknutím na tlačítko Vstup do podání (nebo jste přesměrováni při zakládání podání) vstoupíte do zvoleného podání, zde můžete pořizovat počty kusů firemních psaní. V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

5
Obrázek: Pořizovací tabulka pro firemní psaní

Zobrazené údaje:
Rozdělení podle hmotnostních stupňů

Rozdělení podle zón

Pozn. Celkový počet kusů ekonomicky pořízených v hmotnostních stupních musí souhlasit s celkovým počtem kusů ekonomicky pořízených v zónách.

Pozn. Celkový počet kusů prioritně pořízených v hmotnostních stupních musí souhlasit s celkovým počtem kusů prioritně pořízených v zónách.

Tlačítka