13.4 Uzavření podání

> Firemní psaní > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Po uzavření podání je zpřístupněno tlačítko Soupis zásilek viz 11.5.Soupis zásilek

6
Obrázek: Seznam uzavřených podání