13 Firemní psaní

13.1 Seznam podání
13.2 Nové podání
13.3 Pořízování firemních psaní
13.4 Uzavření podání
13.5 Soupis zásilek
13.6 Import dat pro klienty s platební metodou „Úhrada cen - bezhotovostní kredit“

Nově je umožněno pořizovat produkt Firemní psaní. Tato volba je v aplikaci PodáníOnline umístěna v záložce Zásilky, menu Firemní psaní.

1
Obrázek: Výběr menu Firemní psaní

13.1 Seznam podání

> Firemní psaní > Ruční vstup

Volba „Ruční vstup“ je určena pro pořizování firemních psaní. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

2
Obrázek: Seznam podání

Pokud je založeno podání zobrazí se v seznamu podání:

3
Obrázek: Seznam podání

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání
V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

13.2 Nové podání

> Firemní psaní > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

4
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání
Přednastavené údaje:

Údaje, které se zadávají:

Tlačítka

13.3 Pořizování firemních psaní

Kliknutím na tlačítko Vstup do podání (nebo jste přesměrováni při zakládání podání) vstoupíte do zvoleného podání, zde můžete pořizovat počty kusů firemních psaní. V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

5
Obrázek: Pořizovací tabulka pro firemní psaní

Zobrazené údaje:
Rozdělení podle hmotnostních stupňů

Rozdělení podle zón

Pozn. Celkový počet kusů ekonomicky pořízených v hmotnostních stupních musí souhlasit s celkovým počtem kusů ekonomicky pořízených v zónách.

Pozn. Celkový počet kusů prioritně pořízených v hmotnostních stupních musí souhlasit s celkovým počtem kusů prioritně pořízených v zónách.

Tlačítka

13.4 Uzavření podání

> Firemní psaní > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Po uzavření podání je zpřístupněno tlačítko Soupis zásilek viz 11.5.Soupis zásilek

6
Obrázek: Seznam uzavřených podání

13.5 Soupis zásilek

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu zásilek firemních psaní k pořízeným firemním psaním, tisk lze provádět pouze pro uzavřená podání. Po použití tlačítka Soupis zásilek se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

7
Obrázek: Stažení souboru

8
Obrázek: Soupis zásilek firemních psaní

13.6 Import dat pro klienty s platební metodou „Úhrada cen – bezhotovostní Kredit“

V menu Firemní psaní je nově umožněno, pro klienty s platební metodou „Úhrada cen – bezhotovostní Kredit“, do podání data importovat ve formátu CSV a TXT. V případě importu těchto produktů není možno využít vlastní konfiguraci.

Pokud je seznam podání prázdný je seznam souborů prázdný bez možnosti importu souboru. Pokud je založeno podání je možno provádět import. Tzn., uživatel musí vždy nejprve založit podání.

9
Obrázek: Seznam souborů pro podání

Pro import souboru se zásilkami klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Pro import souboru kliknete na tlačítko Import CSV nebo Import TXT. Naimportované údaje lze dále editovat pomocí ručního vstupu.

10
Obrázek: Seznam souborů

Počet souborů na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Číselník chyb vyskytujících se v importovaných „FP“ souborech

Přijato ke zpracování Popis chyby
NE chybná identifikace produktu
NE chybný ISO kód země
NE neuvedena hmotnost
NE hmotnost mimo povolený rozsah
NE počet kusů mimo povolený rozsah
NE neuvedena zóna
NE hmotnost není číslo
NE počet kusů není číslo
NE chybná zóna

13.6.1 Formát datového souboru

Č. Popis pole Velikost Význam pole
1 Typ produktu 2 Identifikace produktu OLZ (povinný údaj)
2 ISO kód země 2 ISO kód země, pro vnitrostátní zásilky CZ nebo prázdný, pro mezinárodní zásilky kód země určení
3 Hmotnost do 12 Hmotnostní pásmo do
Formát (8.3) „xxxxxxxx.xxx“ je uvedeno v kg
4 Služby 30 Dle ceníku (např. u OLZ do zahraničí, které jsou přepravovány prioritně se uvádí služba 9-prioritně, pro vnitrostátní zásilky je možno zvolit doplňkovou službu 1K - ekonomicky)
5 Kusy 5 Počet kusů (povinný údaj)
6 Zóna 2 Zóna cenového pásma (nepovinný údaj)
Uvádí se při podání Firemního psaní.

Poznámka: Pro import Obyčejných psaní a Firemních psaní je struktura datového souboru totožná.

Číselník produktů

Ident Název produktu
FP Firemní psaní