15.1.2 Pořizování nezapsaných listovních zásilek

Kliknutím na tlačítko Vstup do podání (nebo jste přesměrováni při zakládání podání) vstoupíte do zvoleného podání, zde můžete pořizovat počty kusů nezapsaných listovních zásilek.

Nezapsané listovní zásilky
V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

10
Obrázek: Pořizovací tabulka pro nezapsané listovní zásilky  nesměrované do P.O.Boxu

10
Obrázek: Pořizovací tabulka pro nezapsané listovní zásilky  směrované do P.O.Boxu

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Obchodní psaní
V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

12
12
Obrázek: Pořizovací tabulka pro Obchodní psaní směrované do P.O.Boxu – Soupis podání

Zobrazené údaje:

Pro pořízený počet OP je dále nutné vyplnit i Soupis svazků.

12
Obrázek: Pořizovací tabulka pro  Obchodní psaní směrované do P.O.Boxu – Soupis svazků

Zobrazené údaje:

Odkaz „Smazat“ smaže daný řádek, odkaz „Přidat další svazek“ vygeneruje další zadávací řádek.

Tlačítka