15.1.3 Uzavření podání

> Nezapsaná listovní zásilka > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Po uzavření podání jsou zpřístupněna tlačítka Soupis podání a Soupis svazků viz 12.1.5. doklad viz 12.1.4. Předávací doklad