15.1.4 Soupis podání

> Nezapsané listovní zásilky > Seznam podání > Soupis podání

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu podání k nezapsaným listovním zásilkám, tisk lze provádět pouze pro uzavřená podání. Po použití tlačítka Soupis podání se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout.

14
Obrázek: Soupis podání nezapsaných listovních zásilek nesměrovaných do P.O.Boxu

15
Obrázek: Soupis podání nezapsaných listovních zásilek směrovaných do P.O.Boxu

16
Obrázek: Soupis podání OP směrovaných do P.O.Boxu