15.1.5 Soupis svazků

> Nezapsané listovní zásilky > Seznam podání > Soupis svazků

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu svazků k OP, tisk lze provádět pouze pro uzavřená podání. Po použití tlačítka Soupis svazků se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout.

12
Obrázek: Soupis svazků OP směrovaných do P.O.Boxu