14.1 Seznam podání

> Consignment > Ruční vstup

Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

98
Obrázek: CSG – prázdný Seznam podání,

Pokud je založeno podání nebo dávka/soubor zobrazí se v seznamu podání a seznamu dávek/souborů.

98
Obrázek: Seznam podání, Seznam souborů

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání

V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

4. Exportovat podání:
– ve volbě je možné provést export pořízených zásilek pouze z uzavřeného podání a to ve formátu „XML“

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Stavy, kterých může nabývat podání založené s indikací Předání UNI souboru – indikace stavu daného podání:

* Bez ikony – takto označené podání může být ve stavu:

Stavy, kterých může nabývat podání založené bez indikace Předání UNI souboru – indikace stavu daného podání:

* Bez ikony – v takto označeném podání ještě není pořízena žádná zásilka a je možné ho tedy smazat - ve sloupci Akce/Stav je zobrazeno tlačítko Smazat

11takto označené podání je umožněno uzavřít, data v něm pořízena jsou v pořádku – ve sloupci Akce/Stav je zobrazeno tlačítko Uzavřít

10takto označené podání je uzavřeno, ve sloupci Akce/Stav je zobrazen text Uzavřeno

12v takto označeném podání se nachází zásilky, u kterých se vyskytuje nějaká chyba v datech

Nové podání

> Consignment > Ruční vstup > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

98
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání

Přednastavené údaje:

Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka