15.1 Nezapsané listovní zásilky

> Operátor > Nezapsané listovní zásilky

Umožněno pořizovat produkt Nezapsaná listovní zásilka. Tato volba je v aplikaci POL umístěna v záložce Zásilky, menu Operátor, podmenu Nezapsané listovní zásilky.
V případě typu podavatele „Operátor“ je nutné mít toto nastaveno i v podacím místě v menu Nastavení –Podací místa. Zde je potřeba mít zvolenu volbu „Operátor“ – u takto označeného podacího místa není potřeba volit podací poštu. Ostatní nastavení je totožné se založením standardního podacího místa viz kap. 6.2 Nové podací místo. Podací místo je nutné si nastavit v menu Nastavení – Uživatel.

2
2
Obrázek: Nové podací místo s indikací Operátor

Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

2
Obrázek: Seznam podání

Pokud je založeno podání zobrazí se v seznamu podání:

3
Obrázek: Seznam podání

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání
V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

8
Obrázek: Seznam podání se zobrazenými stavy

15.1.1 Nové podání

> Nezapsaná listovní zásilka > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

9
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání

Údaje, které se zadávají:

Tlačítka

15.1.2 Pořizování nezapsaných listovních zásilek

Kliknutím na tlačítko Vstup do podání (nebo jste přesměrováni při zakládání podání) vstoupíte do zvoleného podání, zde můžete pořizovat počty kusů nezapsaných listovních zásilek.

Nezapsané listovní zásilky
V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

10
Obrázek: Pořizovací tabulka pro nezapsané listovní zásilky  nesměrované do P.O.Boxu

10
Obrázek: Pořizovací tabulka pro nezapsané listovní zásilky  směrované do P.O.Boxu

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Obchodní psaní
V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

12
12
Obrázek: Pořizovací tabulka pro Obchodní psaní směrované do P.O.Boxu – Soupis podání

Zobrazené údaje:

Pro pořízený počet OP je dále nutné vyplnit i Soupis svazků.

12
Obrázek: Pořizovací tabulka pro  Obchodní psaní směrované do P.O.Boxu – Soupis svazků

Zobrazené údaje:

Odkaz „Smazat“ smaže daný řádek, odkaz „Přidat další svazek“ vygeneruje další zadávací řádek.

Tlačítka

15.1.3 Uzavření podání

> Nezapsaná listovní zásilka > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Po uzavření podání jsou zpřístupněna tlačítka Soupis podání a Soupis svazků viz 12.1.5. doklad viz 12.1.4. Předávací doklad

15.1.4 Soupis podání

> Nezapsané listovní zásilky > Seznam podání > Soupis podání

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu podání k nezapsaným listovním zásilkám, tisk lze provádět pouze pro uzavřená podání. Po použití tlačítka Soupis podání se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout.

14
Obrázek: Soupis podání nezapsaných listovních zásilek nesměrovaných do P.O.Boxu

15
Obrázek: Soupis podání nezapsaných listovních zásilek směrovaných do P.O.Boxu

16
Obrázek: Soupis podání OP směrovaných do P.O.Boxu

15.1.5 Soupis svazků

> Nezapsané listovní zásilky > Seznam podání > Soupis svazků

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu svazků k OP, tisk lze provádět pouze pro uzavřená podání. Po použití tlačítka Soupis svazků se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout.

12
Obrázek: Soupis svazků OP směrovaných do P.O.Boxu