15.2.2 Nové podání

> Operátor > Import dat > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

22
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání

Údaje, které se zadávají:

Tlačítka