15.2.3 Seznam souborů

Pokud je seznam podání prázdný je seznam souborů prázdný bez možnosti importu souboru.

23
Obrázek: Seznam souborů pro prázdný seznam podání

Pokud je založeno podání je možno provádět import.

24
Obrázek: Seznam souborů pro podání

Pro import souboru se zásilkami klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Pro import souboru „M“ kliknete na tlačítko Import souboru.

25
Obrázek: Seznam souborů

Počet souborů na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Číselník chyb vyskytujících se v importovaných „M“ souborech

Přijato ke zpracování Popis chyby
NE chybná délka věty
NE chybná adresa – neexistující PSČ nebo obec
NE nepovolený typ souboru
NE nepovolený typ zásilky
NE chybný název souboru
NE soubor obsahuje chybná data
NE hmotnost mimo povolený rozsah