15.2.5 Uzavření podání

> Import dat > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít . Po uzavření podání jsou zpřístupněna tlačítka Soupis zásilek viz 12.2.6. Soupis zásilek a Soupis podání viz 12.2.7