15.2.7 Soupis podání

> Import dat > Seznam podání > Soupis podání

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu podání, tisk lze provádět pouze pro uzavřená podání. Po použití tlačítka Soupis podání se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout.

31
Obrázek: Soupis podání Zapsaných listovních zásilek nesměrovaných do P.O.Boxu

31
Obrázek: Soupis podání Nezapsaných balíkových zásilek nesměrovaných do P.O.Boxu

31
Obrázek: Soupis podání Zapsaných listovních zásilek směrovaných do P.O.Boxu

31
Obrázek: Soupis podání Nezapsaných balíkových zásilek směrovaných do P.O.Boxu