14.3 Seznam dávek/Souborů

> Consignment > Ruční vstup > Seznam dávek/Souborů

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce „Seznam podání“ je provedena volba požadovaného podání. Pro podání, které bylo vytvořeno bez indikace předání UNI souboru lze vytvořit novou dávku - potvrzením tlačítka „Nová dávka“. Pokud pro vybrané podání již byla nějaká dávka založena, zobrazí se v tabulce „Seznam dávek“. Do již vytvořené dávky otevřeného podání lze pořizovat zásilky typu, pro který byla dávka založena. Vstoupit do dávky lze kliknutím na řádek v seznamu dávek. Rozpracovanou dávku lze ukončit potvrzením tlačítka „Uzavřít“. Pro jedno podání lze vytvořit více dávek. V dávce uzavřeného podání lze zásilky pouze prohlížet nebo k nim dodatečně provést tisk na adresní štítky. Pro podání, které bylo vytvořeno s indikací předání UNI souboru, lze přenášet soubory vytvořené ve vlastním systému uživatele - potvrzením tlačítka „Procházet“ je umožněno soubor vybrat a tlačítkem „Přenos souboru“ dojde k jeho načtení.

V tabulce „Seznam dávek“ můžete:

98
Obrázek: Seznam souborů – prázdný s vybraným souborem k přenosu

Tabulka Seznam dávek/souborů

V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění dávek v seznamu podle:

souborů v seznamu podle:

2. Počet dávek/souborů na stránku:

Zobrazené údaje položky „Stav“:
Stav – ikona, v jakém stavu se dávka nachází:

Tlačítka

Pokud dávka obsahuje chybná data, lze tato data v rámci dané dávky opravit. Do již vytvořené dávky, i v případě, že byla označena jako uzavřená, ale současně nebylo uzavřeno podání, lze opakovaně vstoupit a pořizovat další zásilky.