14.2 Nové podání

> Consignment > Ruční vstup > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

98
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání

Přednastavené údaje:

Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka