15.3 Prohlížení zásilek

> Operátor> Prohlížení zásilek

Po vstupu do volby se zobrazí tabulka pro vyhledávání zásilek. Ve volbě je možné vyhledat pouze ty zásilky, které odpovídají nastavenému technologickému číslu klienta aplikace POL. Konkrétní zásilku lze vyhledat zadáním čárového kódu (ID čísla zásilky). Seznam zásilek dle požadovaných kritérií je možné vyhledat pomocí editace údajů v tabulce „Rozšířeného vyhledávání“.

32
Obrázek: Prohlížení zásilek – hledání

Tabulka Prohlížení zásilek – Hledání
Čárový kód – pole pro zadání čárového kódu hledané zásilky
– je možné zadat 13-ti místné označení zásilky – v tomto případě je nalezena pouze jedna konkrétní zásilka
Rozšířené vyhledávání – lze použít pro vyhledání více ks zásilek se stejnými parametry:

Tlačítka

15.3.1 Hledání zásilky podle čárového kódu (ID čísla zásilky)

Požadujete-li vyhledat historii zásilky a znáte celý čárový kód, nebo jeho část, zatrhněte v tabulce „Prohlížení zásilek – Hledání“ volbu Čárový kód. Do pole zadejte celý čárový kód zásilky a stiskněte tlačítko Hledat. V případě, že je zadán celý čárový kód zásilky, zobrazí se tabulka „Prohlížení zásilek – Historie zásilky“.

33
Obrázek: Prohlížení zásilek – Historie zásilky

Tabulka Prohlížení zásilek – Historie zásilky
Zobrazené údaje:
Data z podací pošty: v tabulce jsou zobrazena data, která jsou již zpracována podací poštou

Tabulka „historie zásilky“:
Zobrazené údaje:

Tlačítka

Přehled možných vzniklých stavů k zásilce:

Číslo stavu Název stavu
21 Podaná;
75 Přepravovaná (pouze I.TÚ)
51 Vstup na dodací poštu
8D Dosílka na jinou adresu
8E Poškozená
81 Uloženo na poště
82 Uložená
8T Chybně směrovaná (vinou pošty)
8U Předaná k doručení jiné poště
8Z Chybně směrovaná (vinou odesílatele)
88 Vyšlá z evidence
91 Doručená
95 Vrácená (odepřeno přijetí)
96 Vrácená (adresát neznámý)
97 Vrácená (prošlá odběrní lhůta)
98 Vrácená (úmrtí adresáta)
9B Vrácená (adresát se odstěhoval bez udání adresy)
9E Vrácená (nedostatečná adresa)
9V Doručená odesílateli

15.3.2 Rozšířené vyhledávání

Požadujete-li vyhledat historii zásilky nebo seznam zásilek podle vybraných parametrů, zatrhněte v tabulce „Prohlížení zásilek – Hledání“ volbu Rozšířené vyhledávání. Zadejte požadované parametry a klikněte na tlačítko Hledat. Zobrazí se tabulka „Prohlížení zásilek – Seznam“.

36
Obrázek: Prohlížení zásilek – Seznam: zásilky, u kterých vznikl stav 21-Podaná (zásilky již zpracované na podací poště, v tabulce jsou zobrazeny podací znaky) a zásilky

Tabulka Prohlížení zásilek-Seznam
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění zásilek v seznamu podle:

2. Počet zásilek na stránku:

Pro zobrazení historie konkrétní zásilky klikněte na řádek s údaji o této zásilce. Zobrazí se tabulka „Prohlížení zásilek – Historie zásilky“.