14.9 Export dat

> Consignment > Export dat

Ve volbě „Export dat“ můžete provést export dat o zásilkách do souboru. Nejprve je nutné zadat parametry pro export:

68
Obrázek: Export zásilek

Tlačítka

Po kliknutí na tlačítko se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor otevřít nebo uložit.

69
Obrázek: Export souboru např. ve formátu „xls“

Tlačítka

14.9.1 Struktura exportovaného souboru

č. sloupce položka
1 ID zásilky
2 Technologické číslo
3 Datum
4 Stav *
5 PSČ, kde stav nastal
6 PSČ adresní provozovny
7 PSČ ukládací provozovny
8 Jméno
9 Příjmení/Název firmy
11 Doplňující údaje
12 Ulice
13 Č.p.
14 Č.o.
15 Obec
16 Část obce
17 PSČ adresáta
18 Stát
19 Dobírka
20 Udaná cena
21 Hmotnost
22 Doplňkové služby
23 VS poukázka
24 VS zásilka
25 ID hlavní zásilky
26 Počet kusů VK
27 Pořadí VK
28 Celková hmotnost VK
29 Výška
30 Šířka
31 Délka
32 Objemová hmotnost
33 Výplatné
34 Dobírka původní
35 Číslo jednací
36 MRN kód
37 Poznámka interní
38 Poznámka na AŠ
39 Datum vplacení dobírky
40 PSČ pošty, která vplatila dobírku
41 Datum převodu – dobírka
42 Podací číslo – dobírka
43 Podčíslo podacího čísla – dobírka
44 ID Zákaznické karty
45 Nápočet (indikace v souboru – A)
46 Počet palet
47 Typ zásilky
48 Subjekt
49 DIČ
50
51 E-mail
52 Mobil
53 Datum narození
54 Telefon
55 Číslo adresáta
56 Poznámka interní 2
Rozmezí znaků Položka Počet
znaků
Od Do
1 13 ID zásilky 13
14 19 Technologické číslo 6
20 35 Datum 16
36 37 Stav * 2
38 62 PSČ, kde stav nastal 25
63 87 PSČ adresní provozovny 25
88 112 PSČ ukládací provozovny 25
113 162 Jméno 50
163 212 Příjmení/Název firmy 50
263 312 Doplňující údaje 50
313 352 Ulice 40
353 358 Č. p. 6
359 364 Č. o. 6
365 404 Obec 40
405 444 Část obce 40
445 469 PSČ adresáta 25
470 471 Stát 2
472 483 Dobírka 12
484 495 Udaná cena 12
496 503 Hmotnost 8
504 533 Doplňkové služby 30
534 543 VS poukázka 10
544 553 VS zásilka 10
554 566 ID hlavní zásilky 13
567 568 Počet kusů VK 2
569 570 Pořadí VK 2
571 580 Celková hmotnost VK 10
581 583 Výška 3
584 586 Šířka 3
587 589 Délka 3
590 597 Objemová hmotnost 8
598 609 Výplatné 12
610 621 Dobírka původní 12
622 651 Číslo jednací 30
652 669 MRN kód 18
670 699 Poznámka- interní 30
700 749 Poznámka na AŠ 50
750 759 Datum vplacení dobírky 10
760 764 PSČ pošty, která vplatila dobírku 5
765 774 Datum převodu - dobírka 10
775 784 Podací číslo - dobírka 10
785 786 Podčíslo podacího čísla - dobírka 1
787 799 ID Zákaznické karty 13
800 801 Nápočet (indikace v souboru – A) 1
802 803 Počet palet 2
804 805 Typ zásilky 2
806 808 Subjekt 3
809 818 DIČ 10
819 828 10
829 878 E-mail 50
879 928 Mobil 50
929 943 Datum narození 15
944 993 Telefon 50
994 1013 Číslo adresáta 20
1014 1044 Poznámka interní 2 30

* Přehled stavů zásilek je uveden v kapitole 8.13.4 Přehled stavů zásilek..

14.9.2 Konfigurace exportu

Zásilky > Export dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Zásilky-Export dat-Konfigurace“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro export dat pod názvem Přednastavená konfigurace exportu zásilek, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pro nastavení konfigurace exportu zásilek klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Export zásilek“. Zobrazí se tabulka „Export dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“. Zde nastavené konfigurace se dále nabízí i v konfiguracích z uzavřeného podání.

70
Obrázek: Consignment - Export dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace exportu zásilek“ – typ souboru csv

71
Obrázek: Consignment - Export dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace exportu zásilek“ – typ souboru txt

72
Obrázek: Consignment - Nastavení nové konfigurace exportu zásilek

Tabulka Export dat-konfigurace
Zde je možno vyplnit, které položky mají být obsahem exportovaného souboru a v jakém pořadí.
Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro export v tabulce „Export adresátů“

Typ souboru a kódování

Technol. Číslo
PSČ stavu
Datum
PSČ adr.provozovny
Stav
PSČ ukl. provozovny

Osobní údaje

Adresa

Kontakty

Zásilka

Tlačítka

V případě ukládání nové konfigurace ve formátu TXT probíhá kontrola jednotlivých položek na zadané rozmezí – musí souhlasit počet znaků definovaných k jednotlivým položkám.