14.9.2 Konfigurace exportu

Zásilky > Export dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Zásilky-Export dat-Konfigurace“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro export dat pod názvem Přednastavená konfigurace exportu zásilek, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pro nastavení konfigurace exportu zásilek klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Export zásilek“. Zobrazí se tabulka „Export dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“. Zde nastavené konfigurace se dále nabízí i v konfiguracích z uzavřeného podání.

70
Obrázek: Consignment - Export dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace exportu zásilek“ – typ souboru csv

71
Obrázek: Consignment - Export dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace exportu zásilek“ – typ souboru txt

72
Obrázek: Consignment - Nastavení nové konfigurace exportu zásilek

Tabulka Export dat-konfigurace
Zde je možno vyplnit, které položky mají být obsahem exportovaného souboru a v jakém pořadí.
Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro export v tabulce „Export adresátů“

Typ souboru a kódování

Technol. Číslo
PSČ stavu
Datum
PSČ adr.provozovny
Stav
PSČ ukl. provozovny

Osobní údaje

Adresa

Kontakty

Zásilka

Tlačítka

V případě ukládání nové konfigurace ve formátu TXT probíhá kontrola jednotlivých položek na zadané rozmezí – musí souhlasit počet znaků definovaných k jednotlivým položkám.