16.2 Nový seznam

Pro založení nového seznamu potvrďte tlačítko Nový seznam v tabulce „Seznamy odpovědních zásilek“. Zobrazí se tabulka „Nový seznam“.

3
Obrázek: Nový seznam

Tabulka Nový seznam
Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka