16.5 Uzavření seznamu

Pokud je daný seznam připraven k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Tlačítko Uzavřít se zobrazí pouze v případě, že všechny dávky pro dané podání jsou již uzavřené. V opačném případě musíte nejprve uzavřít všechny dávky pro dané podání a následně uzavřít podání.
Po potvrzení se zobrazí informativní hlášení: „Seznam byl uzavřen“. Data z uzavřených seznamů odpovědních zásilek nejsou odesílána na podací pošty, toto menu slouží pouze k přípravě adresních štítků.