16.6 Generování AŠ pro OLZ

Po kliknutí na tlačítko „Generování AŠ pro OLZ“ se zobrazí okno „Volby tisku“, ve kterém lze zvolit typ formuláře pro tisk AŠ na obyčejné vnitrostátní odpovědní zásilky a zadá se počet požadovaných kusů těchto formulářů.

59
Obrázek: Volby tisku