17.10 Příkaz k převodu

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Příkaz k převodu

Pokud je dané podání uzavřeno, lze pro vygenerování tiskového výstupu „Příkaz k převodu“ použít ve volbě „Všechna podání“ tlačítko Příkaz k převodu.
Po vygenerování tiskového výstupu “Příkaz k převodu” je možné editovat pole Splatnost dne, Symbol platby – Konstantní a Specifický a Údaje pro vnitřní potřebu příkazce.

23
Obrázek: Vygenerovaný tiskový výstup Příkaz k převodu

Tisk příkazu k převodu se provede ve volbě: Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka, kde provedete výběr tiskárny. Po nastavení parametrů pro tisk se potvrdí tlačítko „OK“ a provede se vytištění dokumentu.