17.11 Nezařazené

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Nezařazené

Volba „Nezařazené“ obsahuje poukázky, které uživatel nechtěl zařadit do standardního podání nebo je nebylo možné do standardního podání zařadit. Poukázky ve volbě „Nezařazené“ lze evidovat jakkoliv dlouho. Pro prohlížení nezařazených poukázek stiskněte tlačítko Nezařazené v tabulce „Seznam podání“.

24
Obrázek: Seznam nezařazených poukázek

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Nezařazené“:
1. Třídění poukázek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet poukázek na stránku:

Tlačítka

Přesun poukázky z volby „Nezařazené“

Poukázky, které chcete přesunout z volby „Nezařazené“, musíte nejprve označit kliknutím na zaškrtávací políčko. Potom v políčku „Další akce“ vyberte „Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených“. Zobrazí se tabulka „Seznam podání“. Zde vyberte kliknutím na řádek v seznamu podání příslušné podání a následně dávku, do které chcete poukázku přesunout. Poukázka je poté automaticky přesunuta do vybrané dávky. Chcete-li poukázku přesunout do nové dávky nebo nového podání, musíte si nejprve kliknutím na tlačítko Nové podání vytvořit nové podání a kliknutím na tlačítko Nová dávka vytvořit novou dávku. Poukázka je poté automaticky přesunuta do nově založeného podání/dávky.
Pozn. Při přesunu je nastavena kontrola na položku „Termín výplaty“, které musí být v rozmezí maximálně 365 dní od aktuálního data. Poukázka je přesunuta, ale je označena jako chybná (červeně) a je zobrazeno informativní hlášení „Zvolené datum výplaty je mimo povolené rozmezí 365 dní“.