17.13 Import dat

> Poukázky typu „B“ > Import dat

Tabulka „Přehled importovaných souborů“ zobrazuje údaje o importovaných souborech. Můžete zde provést import souborů ve formátu csv nebo txt. Při prvním vstupu do menu „Poukázky typu „B“ – Import dat“ není ve volbě Výběr konfigurace přednastavena žádná konfigurace (pokud již byla někdy konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č. 1). Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“.

25
Obrázek: Přehled importovaných souborů

Pokud probíhá zpracování předchozího importu, objeví se tato hláška:

Tlačítka

55555
Obrázek: Import

Tabulka Přehled importovaných souborů
Zobrazené údaje:

Storno probíhajícího importu
Probíhající import je umožněno v aplikaci POL zastavit. K tomuto účelu slouží ikona „STOP stop “, která je u probíhajícího importu zobrazena ve sloupci Protokol o zpracování souboru. Data, která byla importována před zastavením importu, jsou standardně naimportována. Po zastavení importu je v tabulce Přehled importovaných souborů ve sloupci „Stav“ zobrazeno informativní hlášení „Zpracování ukončeno – import přerušen uživatelem“.

Protokol chyb v souboru
– kliknutím na ikonu26 se zobrazí v novém okně protokol o zpracování importovaného souboru. Zde je uvedeno číslo řádku, na kterém se chyba vyskytla, dále informace o tom, zda byl řádek přijat ke zpracování a popis chyby (výpis jednotlivých chyb je dále uveden v kapitole 22.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech). V případě zastavení importu uživatelem je vždy zobrazen chybový protokol s informací, na kterém řádku v souboru a který uživatel provedl zastavení importu.

27
Obrázek: Protokol o zpracování importovaného souboru

Možná nastavení:
1. Třídění souborů podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet souborů na stránku:

Tlačítka

Pro import souboru s poukázkami klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Následuje výběr požadované konfigurace. Pro import souboru ve formátu „csv“ kliknete na tlačítko Import CSV. Pro import souboru ve formátu „txt“ kliknete na tlačítko Import TXT.

28
Obrázek: Výběr souboru

29
Obrázek: Výběr konfigurace

Po kliknutí na tlačítko pro import se zobrazí okno s tabulkou „Seznam podání“, ve kterém provedete výběr úložiště importovaného souboru. Poukázky z importovaného souboru můžete uložit:

30
Obrázek: Okno pro výběr úložiště importovaných poukázek

Soubor se po importu zobrazí v tabulce „Přehled importovaných souborů“, ve které je ve sloupci „Stav“ zobrazena aktuální fáze zpracování dat z importovaného souboru. Je-li v tomto sloupci zobrazen stav „Zpracování ukončeno“, jsou poukázky z importovaného souboru zobrazeny ve vybrané dávce a adresáti z importovaného souboru jsou zobrazeni v tabulce „Přehled adresátů“ (viz kapitola 7.1 Přehled adresátů).

17.13.1 Konfigurace

> Poukázky typu „B“ > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Poukázky typu „B“ – Import dat“, nebo při změně struktury souboru, musíte nadefinovat sloupce importovaného souboru ve volbě Konfigurace. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“ (pokud již byla konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č. 1). Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“

31
Obrázek: Konfigurace importu dat – typ souboru csv

32
Obrázek: Konfigurace importu dat – typ souboru txt

Tabulka Import dat-konfigurace
Údaje, které musíte vyplnit:
Název konfigurace

Typ souboru a kódování

Typ souboru – CSV – k jednotlivým položkám se zadávají čísla sloupců v importovaném souboru
            – TXT – k jednotlivým položkám se zadává rozmezí znaků „Od“ (první políčko) „Do“ (druhé políčko) v importovaném souboru

Služby – nastavení pro formát služeb. Jednomístné kombinace – popis služeb je uveden v kapitole 19.4.

Jednomístné kódy služeb pro importování souboru Pk B. Standardní s oddělovačem „+“
popis služeb je uveden v kapitole 19.3. Standardní kódování služeb s oddělovačem „+“ pro import souboru Pk B

Kódová stránka

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Poukázka

Generovat – není-li toto políčko zaškrtnuto, negenerují se k poukázkám při importu žádné údaje. Je-li toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se tabulka pro vyplnění následujících údajů:

Vyplněné údaje se při importu dat následně vygenerují a přenesou do dávky ke každé poukázce

Tlačítka