17.13.1 Konfigurace

> Poukázky typu „B“ > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Poukázky typu „B“ – Import dat“, nebo při změně struktury souboru, musíte nadefinovat sloupce importovaného souboru ve volbě Konfigurace. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“ (pokud již byla konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č. 1). Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“

31
Obrázek: Konfigurace importu dat – typ souboru csv

32
Obrázek: Konfigurace importu dat – typ souboru txt

Tabulka Import dat-konfigurace
Údaje, které musíte vyplnit:
Název konfigurace

Typ souboru a kódování

Typ souboru – CSV – k jednotlivým položkám se zadávají čísla sloupců v importovaném souboru
            – TXT – k jednotlivým položkám se zadává rozmezí znaků „Od“ (první políčko) „Do“ (druhé políčko) v importovaném souboru

Služby – nastavení pro formát služeb. Jednomístné kombinace – popis služeb je uveden v kapitole 19.4.

Jednomístné kódy služeb pro importování souboru Pk B. Standardní s oddělovačem „+“
popis služeb je uveden v kapitole 19.3. Standardní kódování služeb s oddělovačem „+“ pro import souboru Pk B

Kódová stránka

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Poukázka

Generovat – není-li toto políčko zaškrtnuto, negenerují se k poukázkám při importu žádné údaje. Je-li toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se tabulka pro vyplnění následujících údajů:

Vyplněné údaje se při importu dat následně vygenerují a přenesou do dávky ke každé poukázce

Tlačítka