17.14 Přednastavení údajů

Volba „Přednastavení údajů“ slouží pro nastavení jednotlivých údajů k jednotlivým technologickým číslům a typům poukázek (momentálně je povolen pouze typ PkB).

Přednastavení údajů
Obrázek: Přednastavení údajů

Tabulka „Přednastavení údajů“ zobrazuje údaje o jednotlivých typech poukázek. Můžete si zde:

Tlačítka