17.1 Seznam podání

> Poukázky > Poukázky typu „B“ > Ruční vstup

Volba „Ruční vstup“ je určena pro ruční pořizování údajů k poukázkám. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

1
Obrázek: Seznam podání, Seznam dávek

Pokud je založeno podání nebo dávka, zobrazí se v seznamu podání a seznamu dávek:

2
Obrázek: Seznam podání, Seznam dávek

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání
V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění v seznamu podle:

3. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka