17.2 Nové podání

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

3
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání
Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka