17.3 Seznam dávek

> Poukázky typu „B“ > Ruční vstup > Seznam dávek

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce “Seznam podání” si klient vybere požadované podání, pro které vytvoří novou dávku potvrzením tlačítka Nová dávka. Pokud pro vybrané podání již byla nějaká dávka založena, zobrazí se v tabulce “Seznam dávek”. Do již vytvořené dávky otevřeného podání lze pořizovat poukázky a to kliknutím na řádek v seznamu dávek. Rozpracovanou dávku lze ukončit potvrzením tlačítka Uzavřít, pokud je dávka prázdná lze ji smazat tlačítkem Smazat. Pro jedno podání lze vytvořit více dávek. V dávce uzavřeného podání lze poukázky pouze prohlížet.

V tabulce “Seznam dávek” můžete:

4
Obrázek: Seznam dávek

Tabulka Seznam dávek
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění dávek v seznamu podle:

2. Počet dávek na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Pokud dávka obsahuje chybná data, lze tato data v rámci dané dávky opravit, smazat nebo přeřadit do volby „Nezařazené“ a poukázky opravit později.
Do již vytvořené dávky (i v případě, že byla označena jako uzavřená, ale současně nebylo uzavřeno podání) lze opakovaně vstoupit a pořizovat další poukázky případně provádět úpravu dat již pořízených poukázek.