17.4 Nová dávka

> Poukázky typu „B“ > Ruční vstup > Seznam dávek > Nová dávka

Pro založení nové dávky potvrďte tlačítko Nová dávka v tabulce „Seznam dávek“. Zobrazí se tabulka pro pořizování dat v nově vytvořené dávce.

5
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování poukázek