17.5.2 Seznam pořízených poukázek

Vstoupíte-li do nově založené dávky, seznam neobsahuje žádné pořízené poukázky – je zobrazeno hlášení: „Nebyl nalezen žádný záznam“.

12
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování poukázek

V seznamu jsou zobrazeny pořízené poukázky jedné dávky. Pokud požadujete větu pořízené Pk B opravit, klikněte na daný řádek, následně se pořízené údaje zobrazí v horní části obrazovky. Pokud požadujete větu vyřadit z dané dávky, máte možnost takovou poukázku přesunout do tzv. nezařazených poukázek, které lze následně přiřadit jinému podání a opravit nebo vymazat.

13
Obrázek: Pořizování poukázek


14
Obrázek: Pořizování poukázek – adresní údaje nad 40 znaků


Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“
1. Třídění poukázek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet poukázek na stránku:

Tlačítka