17.5.3 Oprava chybné poukázky

Chcete-li poukázku opravit, kliknutím na příslušný řádek v Seznamu pořízených poukázek přenesete údaje o poukázce zpět do pořizovací masky, kde je možné potřebné údaje upravit. Po provedení opravy se údaje do tabulky pořízených Pk B přenesou kliknutím na tlačítko „Uložit“.